Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 46 km2
Ludność: 5.625
Powiat: tarnogórski
Rodzaj gminy: wiejska


Adres:
Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice
Telefon: 032 285 72 22
Faks: 032 284 50 24
http://www.ozarowice.pl

Wójt Gminy: Grzegorz Czapla

Informacje ogólne

Gmina Ożarowice jest jedną z dziewięciu gmin Powiatu Tarnogórskiego, położoną w centralnej części województwa śląskiego w granicach dwóch regionów: Doliny Małej Panwi i Progu Środkowotriasowego. Przeważają tu płaskie i szerokie doliny o łąkowym dnie. Na pograniczu Ożarowic z Celinami , Tąpkowicami i Sączowem znajduje się dolina Potoku Ożarowickiego będącego dopływem rzeki Brynicy. Gmina leży w strefach ochronnych zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze oraz zlewni rzeki Brynicy, co wymusza konieczność szczególnej ochrony wód. Istniała tu także stacja kolejowa relacji Tarnowskie Góry- Siewierz-Zawiercie zajmująca się przewozem pasażerów i towarów. Obecnie w związku z coraz bardziej rozwijającym się Portem lotniczym Katowice-Pyrzowice planowana jest budowa nowej linii kolejowej w kierunku Bytomia, Katowic i Gliwic. W 2007 roku została oddana do użytku jedna nitka drogi ekspresowej S1, która łączy Port Lotniczy w Pyrzowicach z aglomeracją śląsko-dąbrowską. Droga ta biegnie przez teren Mierzęcic, gdzie zlokalizowany jest węzeł drogowy umożliwiający wjazd i zjazd na nią dla mieszkańców całej gminy.

Obecność na terenie gminy terenów leśnych oraz użytków zielonych ma korzystne oddziaływanie bioklimatyczne. Powierzchnia gminy obejmuje 46 km2, liczba ludności wynosi 5 360. Na obszarze gminy znajduje się 7 sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek.

  Gmina Ożarowice graniczy z:
 • Od północy: Miasteczko Śląskie, gmina Woźniki (powiat lubliniecki), gmina Koziegłowy (powiat myszkowski)
 • Od wschodu: gmina Siewierz (powiat będziński)
 • Od południa: gmina Bobrowniki, gmina Mierzęcice (powiat będziński)
 • Od zachodu: gmina Świerklaniec (powiat tarnogórski)
  Ważniejsze zabytki Gminy Ożarowice:
 • Kościół św. Barbary z XVIII w. w Ożarowicach
 • stanowisko archeologiczne - osada kultury łużyckiej z okresu wczesnego średniowiecza (Ożarowice - Opary)
Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020