Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 45 km2
Ludność: 11.650
Powiat: tarnogórski
Rodzaj gminy: wiejska


Adres:
Urząd Gminy
42-622 Świerklaniec
ul. Młyńska 3
tel. 32 284-48-57, 32 284-48-53
faks 32 284-48-52
www.swierklaniec.pl

Wójt Gminy: Marek Cyl

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Świerklaniec jest jedną z dziewięciu gmin powiatu tarnogórskiego, znajdująca się w województwie śląskim, w makroregionie Wyżyny Śląskiej, na obszarze Garbu Tarnogórskiego, w rejonie jego przecięcia przez dolinę Brynicy. Gmina Świerklaniec pod względem walorów środowiska przyrodniczego jest jedną z najatrakcyjniejszych w regionie. Do jej atutów należą: wysoka lesistość; czystsze powietrze w porównaniu z okolicznymi przemysłowymi miastami; występujące na jej obszarze zbiorniki wodne (Chechło – Nakło, Kozłowa Góra) i parki (w Świerklańcu, w Nakle). Rekreacja na terenie gminy rozwija się głównie w oparciu o Park w Świerklańcu i ośrodki nad Zalewem Nakło-Chechło. Tereny te są miejscem wypoczynku weekendowego i świątecznego dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na obszarze gminy znajduje się 4 sołectw: Nakło Śląskie, Nowe Chechło , Orzech, Świerklaniec.

  Gmina Świerklaniec graniczy z:
 • Od północnego – zachodu: Tarnowskie Góry
 • Od północy: Miasteczko Śląskie
 • Od wschodu: gmina Ożarowice (powiat tarnogórski), Gmina Bobrowniki ( powiat będziński)
 • Od południa: Piekary Śląskie
 • Od południowego – zachód: gmina Radzionków ( powiat tarnogórski)

ZABYTKI

  Ważniejsze zabytki Gminy Świerklaniec:
 • Park o charakterze parku angielskiego XVIII w.
 • Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej – dawny zespół kaplicy mauzoleum rodu von Donnersmarck II poł. XIX w.
 • Pałacyk Dom Kawalera znajdujące się na terenie parku krajobrazowego (bud. 1900 – 1902)
 • Zamek wraz z założeniem parkowym neogotycki z XIX wieku/
 • Ruiny zamku usytuowane w lesie na wschód od wsi (plan prostokątny z ryzalitem i czterema okrągłymi wieżami XIX w.)
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020