Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Organy StowarzyszeniaKomisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

przewodniczący - Marian Mierzwa (Gmina Mierzęcice)
wiceprzewodnicząca - Justyna Gubała-Skórka (Gmina Ożarowice)
członek - Agnieszka Frączek (Gmina Woźniki)

Rada LGD

SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA:

 1. Przewodniczący Rady - Paks Stanisław (Gmina Mierzęcice, sektor społeczny)
 2. Wiceprzewodniczący Rady - Kałdonek Witold (Gmina Woźniki, sektor społeczny)
 3. Członek Rady - Dobrowolska Agnieszka (Gmina Siewierz, sektor publiczny)
 4. Członek Rady - Gajdzik Ewelina (Gmina Bobrowniki, sektor publiczny)
 5. Członek Rady – Kocot Rafał (Gmina Bobrowniki, sektor społeczny)
 6. Członek Rady - Kotela Anna (Gmina Psary, sektor publiczny)
 7. Członek Rady - Grzegorz Węglarz(Gmina Siewierz, sektor społeczny)
 8. Członek Rady - Malikowski Jacek(Gmina Mierzęcice, mieszkaniec)
 9. Członek Rady - Czernikarz Katarzyna (Gmina Ożarowice, sektor publiczny)
 10. Członek Rady - Nickel Gerard Gmina Świerklaniec, sektor społeczny)
 11. Członek Rady - Nolewajka Michał (Gmina Świerklaniec, mieszkaniec)
 12. Członek Rady - Pogoda Mariusz (Gmina Woźniki, sektor gospodarczy)
 13. Członek Rady - Pudo Paweł (Gmina Siewierz, sektor społeczny
 14. Członek Rady - Olszewski Andrzej (Gmina Psary, sektor społeczny)
 15. Członek Rady - Szynal Henryk (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)

Zarząd LGD

SKŁAD ZARZĄDU:

 1. Przewodniczący Zarządu - Janusz Majczak (Gmina Bobrowniki)
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu - Joanna Trzcionka (Gmina Siewierz)
 3. Wiceprzewodniczący Zarządu - Zdzisław Hryciuk (Gmina Woźniki)
 4. Skarbnik Zarządu - Agnieszka Klyta (Gmina Ożarowice)
 5. Sekretarz Zarządu - Ilona Jaworska-Kapica (Gmina Świerklaniec)
 6. Członek Zarządu - Dorota Kacprowicz (Gmina Mierzęcice)
 7. Członek Zarządu - Urszula Pawlik (Gmina Psary)

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020