Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji ŚląskiejO nas

Cele działania organizacji:

 1. Rozwój świadomości obywatelskiej.
 2. Budowanie i umacnianie wzajemnych więzi międzyludzkich.
 3. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie sołectw wchodzących w skład gminy Świerklaniec, gminy Świerklaniec jako całości oraz powiatu tarnogórskiego i całego województwa śląskiego.
 4. Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy Świerklaniec i jej rozwój gospodarczy i społeczny.
 5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z tradycją i kulturą śląska; Integracja lokalnego środowiska.
 6. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.
 7. Wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych i obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny gminy Świerklaniec.
 8. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury.
 9. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży.
 10. Promowanie i kultywowanie starych tradycji śląskich.
 11. Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które w swoich
 12. działaniach respektują ogólnoludzkie zasady: bóg, honor, ojczyzna

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Wieczorków
42-622 Orzech
KRS:
0000351265
Telefon:
+48 698 959 513

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020