Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Koncert regionówLokalna Grupa Działana "Brynica to nie granica" zaprasza na

KONCERT REGIONÓW

18 listopad 2012 r., o godz. 17:00

Świetlica Wiejska w Dąbiu
(ul. Pocztowa 34a, 42- 504 Będzin - budynek remizy OSP Dąbie)    W programie:
  • muzyka śląska
  • pieśni, pieśniczki i melodie śląskie
  • konsultacja nt. PROW 2007-2013

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020