Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ludowy Klub Sportowy „Warta” Kamieńskie Młyny (Gmina Woźniki)O nas

Cele działania organizacji:

Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Kamieńskich Młynów oraz okolicznych, przyległych miejscowości w gminie Woźniki uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub. Działalność Klubu winna przyczynić się do integracji lokalnej społeczności.


Dane kontaktowe:
Adres:
Kamieńskie Młyny
ul. Szkolna 14
42-287 Lubsza
Telefon:
608 840 798
KRS:
0000057983
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020