Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary” (Gmina Psary)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie swojej działalności oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i turystykę, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
  2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
  3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Szkolna 100
42-512 Psary
Telefon:
501-174-878
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020