Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 49 km2
Ludność: 7.588
Powiat: będziński
Rodzaj gminy: wiejska


Adres:
Urząd Gminy
42-460 Mierzęcice
ul. Wolności 95
tel. 32 288-79-00, 32 381-15-00
faks 32 288-70-55
http://www.mierzecice.pl/

Wójt Gminy: Grzegorz Podlejski

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Mierzęcice jest jedną z ośmiu gmin powiatu będzińskiego. Ukształtowanie terenu jest wyżynne, z najwyższym wzniesieniem o wysokości 397 m n.p.m. Przez teren gminy przepływa rzeka Czarna Przemsza. Znajduje się tutaj też otoczony lasem Zalew Przeczycki o pow. 600 ha, stanowiący teren rekreacyjno - wypoczynkowy i sportowy, dobrze znany wśród mieszkańców Śląska i Zagłębia. Jest on doskonałą bazą wypoczynkową dla urlopowiczów, jak też dla tych, którzy korzystają tylko z sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Na obszarze gminy znajduje się 9 sołectw: Mierzęcice, Mierzęcice Osiedle, Przeczyce, Toporowice, Boguchwałowice, Nowa Wieś, Sadowie, Najdziszów, Zawada.

  Gmina Mierzęcice graniczy z:
 • Od północnego – zachodu: gmina Ożarowice (powiat tarnogórski)
 • Od północnego – wschodu: gmina Siewierz ( powiat będziński)
 • Od południa: gmina Psary (powiat będziński), Dąbrowa Górnicza
 • Od zachodu: Gmina Bobrowniki ( powiat będziński)

ZABYTKI

  Ważniejsze zabytki Gminy Mierzęcice:
 • Kaplica z XVIII/XIX w. w Nowej Wsi (barokowa, murowana, tynkowana, z wieżyczką na sygnaturkę),
 • Zespół kościelny z XVIII w. w Targoszycach: kościół parafialny pod wezwaniem Św. Mikołaja,
 • mur otaczający kościół, cztery kaplice w głębokich wnękach w murze,
 • wyposażenie kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Mikołaja obejmujące ołtarze, chrzcielnicę i ambonę.
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020