Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

WSPÓŁPRACOWNICY


AMW NAWROT sp.j.
42 -625 Pyrzowice
ul. Ułanów 1

Tel: 32 284 50 17
Fax: 32 284 50 14

www.amw.pl
Profesja: Produkcja i sprzedaż artykułów pościelowych.
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020