Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc (Gmina Siewierz)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Ochrona praw i interesantów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno- bytowych, rehabilitacji i leczenia osób objętych pomocą i opieką Stowarzyszenia,
  2. Prowadzenie działań w zakresie pracy oświatowej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjno- sportowej i innych objętych planem działania Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej,
  3. Propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych oraz podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania pomocy i wsparcia działalności Stowarzyszenia ze strony innych podmiotów.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Słowackiego 2
42-470 Siewierz
Telefon:
601 295 062
KRS:
0000359488
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020