Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego RoździeńskiegoO nas

Cele działania organizacji:

  1. kultywowanie ginącego zawodu jakim jest szeroko rozumiane kowalstwo
  2. rozpowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o tym rzemiośle i jego historii
  3. zaszczepienie wśród młodych ludzi pasji do sztuki kowalskiej
  4. promowanie idei produktu wykonanego jednostkowo przy użyciu tradycyjnych metod kowalskich.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Głazówka 10
42-289 Woźniki
Telefon:
+48 502 371 432
E-mail:
Napisz do nas >>
Strona internetowa:
www.skansenkowalski.pl

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020