Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół Toporowic (Gmina Mierzęcice)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Integracja społeczeństwa na rzecz rozwoju środowiska oraz pobudzenie wrażliwości społecznej;
  2. Tworzenie warunków rozwoju samorządności poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalno-oświatowych i proekologicznych;
  3. Wspomaganie Szkoły Podstawowej w Toporowicach w dziele kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Dane kontaktowe:
Adres:
Toporowice
ul. Czerw. Zagłębia 6
42-460 Mierzęcice
Telefon:
32 288 70 28
32 288 74 25
KRS:
0000219098
E-mail:
Napisz do nas »

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020