Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 46 km2
Ludność: 11.817
Powiat: będziński
Rodzaj gminy: wiejska


Adres:
Urząd Gminy
42-512 Psary
ul. Malinowicka 4
tel. 32 267 21 21
faks 32 267 21 20
http://www.psary.pl/

Wójt Gminy: Tomasz Sadłoń

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Psary jest jedną z ośmiu gmin powiatu będzińskiego zajmującą jego środkową część. Gmina zlokalizowana jest w północnej strefie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Otoczona jest wyspowymi wzgórzami triasowymi. W części centralnej gminy, znajduje się kotlina Psarska, zaś jej wschodnią granicę wyznacza rzeka Czarna Przemsza. Gmina Psary leży w bezpośrednim sąsiedztwie rozwiniętych ośrodków miejskich: Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej. Układ komunikacyjny dla gminy jest bardzo korzystny. Droga krajowa DK-86 stwarza dogodne połączenie z większością miast śląskich. Na obszarze gminy znajduje się 10 sołectw: Psary, Sarnów, Dąbie (z wsią Chrobakowe), Preczów, Gródków, Góra Siewierska, Goląsza (miejscowości: Brzękowice Górne i Goląsza Górna), Brzękowice (miejscowości: Goląsza Dolna i Brzękowice-Wał), Malinowice, Strzyżowice. Miejscowości nie będące sołectwami: Chrobakowe, Gajówka Łagisza (gajówka), Goląsza Biska.

  Gmina Psary graniczy z:
 • Od północnego – zachodu: gmina Bobrowniki (powiat będziński)
 • Od północny – wschód: gmina Mierzęcice ( powiat będziński)
 • Od wschodu: Dąbrowa Górnicza
 • Od południa: Będzin
 • Od południowy - zachód: Wojkowice

ZABYTKI

  Ważniejsze zabytki Gminy Psary:
 • Kapliczka przydrożna z sygnaturką i dzwonkiem oraz dwie figury w Brzękowicach Dolnych
 • Kapliczka przydrożna z drewnianą rzeźbą Św. Jana Nepomucena z XIX w. w Dąbiacach Dolnych
 • Kapliczka przydrożna z sygnaturką i dzwonkiem oraz dwie figury w Dąbiach Dolnych
 • Figura Chrystusa upadającego pod krzyżem oraz figura Chrystusa Frasobliwego w Strzyżowicach
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020