Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 45 km2
Ludność: 12.252
Powiat: będziński
Rodzaj gminy: miejsko-wiejska


Adres:
Urząd Miasta i Gminy
42-470 Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
Siewierz
tel. 32 674-12-60
faks 32 674-12-21
http://www.siewierz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy: Zdzisław Czesław Banaś

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Siewierz jest jedną z ośmiu gmin wchodzących w obszar powiatu będzińskiego, zlokalizowana w centralnej części województwa śląskiego, w przeważającej części na wysokości ponad 300 m n.p.m. Krzyżują się tutaj ważne szlaki z Katowic do Warszawy, z Bytomia do Kielc, a także z Krakowa przez Olkusz do Częstochowy oraz z Katowic przez Myszków do Świętej Anny. Przez Siewierz przebiega linia kolejowa Zawiercie-Tarnowskie Góry, wykorzystywana w ruchu towarowym. Miasto Siewierz leży w dolinie Czarnej Przemszy, na wysokości 290 m n.p.m. Nad miastem górują wzgórza: Brudzowice - 368, 4 m n.p.m., Łysa Góra - 329,4 m n.p.m i Warpie - 338,7 m n.p,m. Dobre warunki przyrodnicze, liczne zabytki z czasów Księstwa Siewierskiego, a także dobra komunikacja autobusowa PKS i KZK sprawiają, iż w okresie letnim Siewierz i okolice są licznie odwiedzane przez mieszkańców miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na obszarze gminy znajduje miasto Siewierz oraz się 11 sołectw: Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Żelisławice. Pozostałe miejscowości: Czekanka, Dzierżawa, Hektary, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Podleśna, Kuźnica Warężyńska, Marcinków, Podwarężyn, Przedwarężyn, Słowik, Zawarpie.

  Gmina Siewierz graniczy z:
 • Od północy: gmina Koziegłowy (powiat myszkowski), Myszków
 • Od wschodu: Poręba, gmina Łazy
 • Od południa: Dąbrowa Górnicza
 • Od zachodu: gmina Mierzęcice (powiat będziński) , gmina Ożarowice ( powiat tarnogórski)

ZABYTKI

  Ważniejsze zabytki Gminy Siewierz:
 • Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu – jeden z najstarszych zabytków województwa śląskiego (z 1140r.)
 • Zamek książąt śląskich, w latach 1443-1790 biskupów krakowskich – książąt siewierskich
 • Kościół pod wezwaniem świętej Barbary i Walentego w Siewierzu
 • Kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła w Siewierzu
 • Kościół św. Doroty i św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych
 • Budynek Starej Gminy w Siewierzu z XIX w.
 • Kamienica mieszczańska w Siewierzu z XIII w. (Kamienica w Rynku nr 22)
 • Rynek w Siewierzu - średniowieczny układ urbanistyczny
 • Kaplica Zalassowskich w Żelisławicach
 • Folwark Sulikowski w Siewierzu
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020