Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Fundacja „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego (Gmina Siewierz)O nas

Cele działania organizacji:

  • Opieka nad obiektem zabytkowym stanowiącym ruiny Zamku Siewierskiego polegająca na ochronie, konserwacji, odbudowie i rewaloryzacji.
  • Wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią Zamku na szerokim tle kulturalnym Górnego Śląska i Zagłębia.
  • Pogłębianie i popularyzacja wiedzy i historii obiektu, rozwoju osadnictwa, rzemiosła, kultury i obyczajów mieszkańców ziemi siewierskiej.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
Telefon:
32 674 16 49 wew. 23
KRS:
0000019012
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020