Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Psary (Gmina Woźniki)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach obrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Dane kontaktowe:
Adres:
Psary
ul. Strażacka 1 42-287 Lubsza
42-287 Lubsza
KRS:
0000064939
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020