Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice (Gmina Ożarowice)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pyrzowice,,
  2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
  3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
KRS:
0000159473
E-mail:
Napisz do nas »

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020