Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 127 km2
Ludność: 9.709
Powiat: lubliniecki
Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Adres:
Urząd Gminy
Rynek 11
42-289 Woźniki
Telefon: 34 36-69-911
Faks: 34 36-69-930
http://www.wozniki.pl

Burmistrz Gminy: Michał Aloszko

RYS HISTORYCZNY

Gmina Woźniki jest jedną z ośmiu gmin powiatu lublinieckiego, zlokalizowana w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Gmina położona jest na Wyżynie Śląsko – Krakowskiej w makroregionie Wyżyna Wieluńsko – Woźnicka (Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prosny), makroregionie Wyżyna Śląska (Próg Tarnogórski) oraz makroregionie Nizina Śląska (Równina Opolska – Obniżenie Małej Panwi). Przez południową część gminy przepływa rzeka Mała Panew zbierająca wody z licznych dopływów biorących początek w Progu Woźnickim. Najwyższym wzniesieniem jest góra Grojec 365 m n.p.m., wg różnych źródeł góra w Lubszy. Z uwagi na rozbieżność w opracowaniach gdzie wysokość w/w góry podaje się 366,2 m n.p.m. lub 359,2 m n.p.m. uznaje się górę Grójec za najwyższe wzniesienie. Na obszarze gminy znajduje miasto Woźniki się 8 sołectw: Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary.

  Gmina Woźniki graniczy z:
 • Od północy: gmina Boronów (powiat lubliniecki), gmina Starcza, gmina Konopiska (powiat częstochowski)
 • Od wschodu: gmina Koziegłowy (powiat myszkowski)
 • Od południa: gmina Ożarowice ( powiat tarnogórski)
 • Od zachodu: Miasteczko Śląskie, Kalety, gmina Koszęcin (powiat lubliniecki)
  Ważniejsze zabytki Gminy Woźniki:
 • Kościół z przełomu XVII i XVIII w. w Lubszy,
 • Dom organistówka z przełomu XVIII i XIX w. w Lubszy,
 • Zespół dworski z XVIII w. w Czarnym Lesie,
 • Kościół z XVIII w. w Piasku
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020