Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Fundacja Skrzydlaty Raj: Ochrona, wsparcie, nadziejaO nas

Fundacja Skrzydlaty Raj to wyjątkowa organizacja non-profit, której misją jest nie tylko ochrona zagrożonych gatunków papug, ale także wsparcie dla chorych dzieci oraz radosne odwiedziny podopiecznych w szpitalach. Założona z pasją i troską o dobro zwierząt i ludzi, fundacja skutecznie realizuje swoje cele poprzez różnorodne innowacyjne inicjatywy.

Jednym z głównych filarów działalności Fundacji Skrzydlaty Raj jest ochrona i promocja zdrowia. Nie tylko finansuje leczenie chorych dzieci, ale również angażuje się w prelekcje oraz wizyty w szpitalach, hospicjach, przedszkolach i szkołach. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi, który pomaga im przezwyciężać trudności i dostarczać im chwil radości.

Fundacja organizuje akcje pomocy dzieciom, łącząc siły z innymi podmiotami. To wspólne zaangażowanie w dobro dziecka sprawia, że pomoc jest kompleksowa i skierowana tam, gdzie najbardziej potrzebna. Różnorodne formy terapii dla podopiecznych to kolejny aspekt działalności fundacji. Działania artystyczne, sportowe, prezentacje osiągnięć - wszystko to pomaga dzieciom rozwijać swoje talenty i zdolności.

Fundacja Skrzydlaty Raj nie zapomina o zwierzętach. Prowadzenie hodowli, oswajanie, edukacja i socjalizacja zwierząt to integralna część misji organizacji. Import i eksport zwierząt służy ich ochronie, a szkolenia oraz porady pomagają w tworzeniu przyjaznych warunków dla zwierząt.

Nieustannie rozwijając swoje działania, fundacja angażuje się w badania, stawiając sobie za cel poszerzanie wiedzy na temat zagrożonych gatunków papug. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczne działanie na wielu płaszczyznach.

Fundacja Skrzydlaty Raj to także zaangażowanie w szeroko pojętą edukację. Tworzenie, dystrybucja i sprzedaż zabawek, akcesoriów oraz karmy dla zwierząt to nie tylko sposób na finansowanie działań, ale również edukację społeczeństwa na temat odpowiedzialności za zwierzęta.

Wizja fundacji sięga dalej – od adopcji zwierząt po pośrednictwo w stworzeniu domów zastępczych. Transport krajowy i międzynarodowy zwierząt sprawia, że pomoc sięga daleko poza granice kraju.


Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Główna 4A
42-625 Zendek
KRS:
0001080320
Telefon:
Grzegorz - 660 760 398
Katarzyna - 660 760 647
E-mail:
fundacja@skrzydlatyraj.pl

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020