Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Operacja grantowa/własnaAktualnościGRANTY - Dokumenty związane z rozliczeniem

 • Wniosek o rozliczenie grantu
 • Sprawozdanie z realizacji grantu
 • Karta rozliczenia zadania
 • Lista obecności
 • Klauzula RODO (podpięta do każdej listy obecności)
 • Oświadczenie VAT
 • Oświadczenie – konta księgowe
 • Opis dokumentu księgowego/faktury


 • GRANTY - Działania informcyjno/promocyjne

  Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 poniżej obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji.

  1. W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o otrzymanej pomocy za pomocą:

  • plakatu reklamującego wydarzenie (w zał. wzór)
  • tablicy informacyjnej (o minimalnym formacje A3, w zał. przygotowany plakat do druku), którą należy: umieścić podczas trwania spotkań, szkoleń, koncertów, w biurze stowarzyszenia itp. oraz zamieścić informację na stronie internetowej beneficjenta (jeśli taką posiada).
  • naklejek, którymi należy oznaczyć każdy zakupiony produkt (w zał. wzór) np. sprzęt komputerowy i agd, odzież, sprzęt sportowy, książki, gry, itp

  2. Należy również zbierać dokumentację fotograficzną ze wszystkich działań związanych z operacją tj. zdjęcia ze spotkań, szkoleń, koncertów oraz zdjęcia plakatów, naklejek itd. informujących o dofinansowaniu (np. zdjęcie komputera z naklejką, zdjęcie drzwi, na których jest plakat itd.).

  W celu uniknięcia błędów, przed wydrukiem prosimy o przesłanie projektu do zatwierdzenia.

  W przypadku jakichkolwiek pytań/ wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020