Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Operacja własna „Koncerty ze smakiem”


Aktualności

26.10.2023 r. - Wystawa Produktów Lokalnych „Polskie Smaki”

Podczas Koncertu muzyki polskiej „Jazzowe Stany Moniuszki” w dniu 5 listopada 2023 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu, tylko dla posiadaczy biletów na koncert, od godziny 16.00 udostępniona będzie Wystawa Produktów Lokalnych „Polskie Smaki”, podczas której będzie można zaznajomić się z lokalnymi produktami i usługami oraz je nabyć.

Będą z nami:

Tłocznia u Mazurkiewiczów

Zdjęcie

Firma Państwa Mazurkiewicz powstała z pasji do produktów ekologicznych, oferują 100% naturalne, tradycyjnie tłoczone soki owocowe i owocowo-warzywne. Świeże owoce wyciskane są w sposób tradycyjny, na specjalnych tkaninach i przekładkach z drewna akacjowego. Soki nie zawierają żadnych dodatków i pasteryzowane są w temp. 78 stopni C. Na soki wybierają owoce najwyższej jakości, jabłka starych odmian oraz owoce ekologiczne pochodzące z regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo oferują usługę tłoczenia soków z własnych owoców.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej

Zdjęcie Zdjęcie

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności rozwój świadomości obywatelskiej oraz budowanie i umacnianie wzajemnych więzi międzyludzkich. Wspierają również wszelkie działania mające na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy. Upowszechniają wiedzę i umiejętności związane z tradycją i kulturą Śląska, a także edukują dzieci i młodzieży oraz promują i kultywują stare tradycje śląskie.

Galeria Autorska PrimusArt Ilona Primus Ziarnowska

Zdjęcie Zdjęcie

Pani Ilona ukończyła najstarszą Akademię sztuk pięknych w Polsce. Następne 20 lat prowadziła własne firmy, ale zawsze tęskniła do malarstwa i projektowania. Nigdy z nimi zresztą się nie rozstała, urządzała przestrzenie, malowała, ale zbyt mało. Wreszcie postanowiła oddać się szaleństwu malarstwa. Artystka zaprasza do swojego świata – słońca, ukojenia, harmonii i piękna, w którym zachwyca niesamowicie pięknymi światami.

Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim

Zdjęcie

Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim powstało w 1956 roku, obecnie skupia ponad 100 pszczelarzy. Starają się krzewić znajomość dotyczącą hodowli pszczół, propagują ideę ochrony środowiska naturalnego oraz walory zdrowotne produktów pszczelich.

Sezonowo Naturalnie Lokalnie. Gospodarstwo Rolno – Pasieczne

Zdjęcie Zdjęcie

Z miłości do natury i jej darów, powstało małe rolno – pasieczne gospodarstwo, w którym ze szczerej pasji gospodarze zajmują się produkcją miodów klasycznych, miodów z dodatkami, syropów kwiatowych i owocowych, a także konfitur. Surowce wykorzystywane w przetworach, pochodzą ze swoich upraw. Sami zakładają małe plantacje i pielęgnujemy rośliny od samego początku, starając się ograniczać do absolutnego minimum wszelkiego rodzaju opryski chemiczne.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

Zdjęcie Zdjęcie

W pracowni plastycznej MGOK w Woźnikach pod okiem instruktorek powstają od kilku lat przepiękne ikony. W 2018 roku Woźnickie ikony uzyskały prestiżowy tytuł “Marki Lokalnej”. Natomiast od 2019 roku grupa plastyczna OCHRA należy do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. Do pisania ikon używana jest farba temperowa, stanowiąca połączenie pigmentów naturalnych z żółtkiem i winem. Cały proces jest żmudny i wymaga ogromu skupienia i cierpliwości.

Pracownia krawiecka w Tąpkowicach

Zdjęcie Zdjęcie

To mała rodzinna firma, którą tworzy mama z córką. Szydło, druty i maszyna do szycia to ich miłość. Z tej pasji stworzył się pomysł tworzenia czapek i swetrów wykonywanych ręcznie na drutach, z najlepszej jakości przędzy. Czapki są nie tylko dla dzieci, ale dla całej rodziny. Dodatkowo panie szyją oryginalne sukienki, kurtki i płaszcze, często to pojedyncze sztuki więc nie spotka się na ulicy takiego samego produktu. Wyroby te śmiało można nazwać małymi rękodziełami.13.10.2023 r. - Zapraszamy na cykl wydarzeń pn. „Koncerty ze smakiem”

Plakat

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu realizują operację własną pt. KONCERTY ZE SMAKIEM w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie Przedsięwzięcia: Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów. W zakres tematycznym operacji własnej: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zaplanowaliśmy cykl pięciu koncertów w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów połączonych z wystawami produktów lokalnych, tj.:

 • 5 listopada 2023 Koncert muzyki polskiej „Jazzowe Stany Moniuszki” oraz wystawa produktów lokalnych „Polskie smaki”,
 • 17 grudnia 2023 Koncert świąteczny „Świerklanieckie Betlejem” oraz wystawa produktów lokalnych „Na świątecznym stole”,
 • 14 stycznia 2024 Koncert „Muzyka z salonu Donnersmarcków” oraz wystawa produktów lokalnych „Śląskie smaki”,
 • 18 lutego 22024 Koncert „Zakochany Kawaler” oraz wystawa produktów lokalnych „Zasmakuj w …”,
 • 10 marca 2024 Koncert familijny „Dla małych i dużych melomanów” oraz wystawa produktów lokalnych „Polskie smaki”.

Wydarzenia odbędą się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu przy ul. Parkowej 30:

 • od godziny 16.00 wystawy, podczas których będzie można zakupić produkty lokalne,
 • o godzinie 17.00 koncerty.

Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-18.00 pn-pt oraz w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00 pn-pt.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.13.10.2023 r. - Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Miło nam poinformować, że dnia 13 października br. podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji własnej pn. Koncerty ze smakiem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie Przedsięwzięcia: Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów. W zakresie tematycznym: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Na zrealizowanie operacji przyznano nam pomoc w wysokości 50 000,00 zł, w ramach której zaplanowaliśmy cykl pięciu koncertów w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów połączonych z wystawami produktów lokalnych.

O wszystkich wydarzeniach w ramach tej operacji będziemy informować na bieżąco.12.05.2023 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

W dniu 05.05.2023 r. odbyło się II posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada:

- dokonała oceny zgodności operacji z LSR, oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, dokonała ustalenia kwoty wsparcia oraz wybrała operację własną do dofinansowania.27.04.2023 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 05.05.2023 r. o godz. 16:00 (piątek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny operacji własnej, w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.1 Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów.

Operacja własna zostanie oceniona zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriami wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brynica to nie granica” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358).

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław Paks22.02.2023 r. - INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza planowaną do realizacji operację własną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.3.1.1 Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów.

 • Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji: 22 lutego 2023 r. – 24 marca 2023 r.
 • Limit dostępnych środków: 12 500,00 EUR/ 50 000,00 PLN*
 • Zakres tematyczny operacji własnej: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Forma wsparcia: Refundacja

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie: www.lgd-brynica.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020