Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Beneficjenci 2014-2020Prezentujemy Państwu projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Instytucją Wdrażającą.

Podejmowanie działalności

Rozwijanie działalności

Infrastruktura publiczna

Infrastruktura sportowa

Infrastruktura cyfrowa

Podnoszenie kompetencji zawodowych i edukacyjnych

Inkubator produktu lokalnego

Dziedzictwo lokalne

Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020