Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Euro Cup Brynica 2012

Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" oraz jego gminy członkowskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki w dniach 5-6 czerwca br. planują zorganizowanie turnieju piłkarskiego pn. "Euro Cup Brynica 2012". Impreza ma być przedsmakiem zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie. Jest jednym z wielu zadań realizowanych w ramach działalności statutowej związku na rzecz rozwoju obszaru, na którym działa od 2006 roku. Turniej będzie imprezą sportową skierowaną do uczniów szkół podstawowych, promując sport, zdrowy stylu życia oraz rywalizację fair play. Poprzez wspieranie i organizowanie tego typu inicjatyw w całej swojej historii konsekwentnie potwierdzano jak ważne jest stwarzanie możliwości rozwoju i wspieranie pasji młodych ludzi. "Euro Cup Brynica 2012" to przedsięwzięcie, które powstało z myślą o dzieciach. Dzięki planowanej imprezie młodzi chłopcy i dziewczęta mają możliwość przeżyć niezapomniane emocje i wspaniałą sportową przygodę, która na długo pozostanie w ich pamięci.

Organizując turniej piłkarski "Euro Cup Brynica 2012" potwierdzimy, że piłka nożna to nie tylko przyjemny sposób aktywnego spędzania wolnego czasu, ale także nauka postępowania zgodnie z zasadami zdrowej rywalizacji, zarówno na boisku, jak i na co dzień.

Przebieg całej imprezy planuje się przeprowadzić w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną eliminacje w siedmiu gminach członkowskich Związku Stowarzyszeń LGD. W trakcie rozgrywek wewnątrz gmin wyłonionych zostanie 16 zespołów piłkarskich, po dwa z każdej gminy oraz po trzy z dwóch gmin gospodarzy. Następnie odbędą się losowania do czterech grup turnieju. Losowania zostaną tak przeprowadzone aby z jednej gminy reprezentacje były w różnych grupach, a każda z nich reprezentowała barwy jednego z krajów biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2012.

Drugi etap imprezy to przeprowadzenie turnieju w dwóch dniach czerwca. W dniu 5.06.br odbędą się rozgrywki w grupach systemem "każdy z każdym" na dwóch boiskach. Natomiast 6.06.br na jednym boisku odbędą się ćwierćfinały, półfinały i finały.

Podczas całej imprezy obchodzić będziemy nie tylko święto sportu ale także promowane będą kraje, powiaty, a także gminy Związku Stowarzyszeń LGD oraz pozostałe organizacje działające na obszarze grupy.

Pobierz plakat Euro Cup Brynica 2012 »

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020