Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Festiwal piosenki dziecięcejLokalna Grupa Działana "Brynica to nie granica" zaprasza na

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
W WOŹNIKACH

5-7.X.2012 r.

Gminna Hala Sportowa w Woźnikach - ul. Florianek 18aGłówne wydarzenia:

  5.X.2012 r.
 • godz. 14:00 - Występy artystyczne grup dziecięcych
 • godz. 19:00 - Spektakl teatralny pt."Księżniczka na ziarnku grochu"

  6.X.2012 r.
 • godz. 9:00 - Występy artystyczne grup młodzieżowych

  7.X.2012 r.
 • godz. 16:00 - Koncert Galowy


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". W trakcie imprezy będzie możliwość skonsultowania pomysłu na projekt z naszym pracownikiem oraz zapoznać się z materiałami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich i pozyskiwania funduszy unijnych.

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020