Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz JeziornaO nas

Cele działania organizacji:

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności dzielnicy Siewierz Jeziorna.
  2. Wpieranie i upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej.
  3. Zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa.
  4. Działanie na rzecz środowiska naturalnego na terenie Siewierz Jeziornej i najbliższego otoczenia.
  5. Podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zarząd

Maria Medwedowska - Prezes Zarządu
Justyna Witkowska - Wiceprezes
Agnieszka Gorący-Wójcik - Skarbnik

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Chmielowskie 1
42-470 Siewierz
KRS:
0000527909
Telefon:
+ 48 601 26 49 89 - Prezes
+ 48 660 621 755 ( 8-18) - Skarbnik
E-mail:
Napisz do nas >>
Strona internetowa:
www.siewierzjeziorna.pl/stowarzyszenie

Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020