Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stajnia FerdynBeneficjent:

Magdalena Ferdyn
42-622 Świerklaniec 3-go Maja 43a

Dofinansowanie:

100 000 zł

Okres realizacji:

06.22.01.2018 - 31.07.2018

Dane kontaktowe:

https://www.facebook.com/stajniaferdyn/

Cel operacji:

Operacja miała na celu: zorganizowanie i rozpoczęcie działalności profesjonalnego ośrodka jazdy konnej nakierowanego na pracę z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi /hipoterapia/. Poszerzyła ona propozycje spędzania wolego czasu dla wymienionych grup i nie tylko. Z ośrodka mogą korzystać dorośli i sportowcy /amatorzy i profesjonaliści/.

Opis operacji:

Operacja polegała na wykonaniu niwelacji terenu na istniejącym maneżu do nauki jazdy konnej oraz położenie innowacyjnego podłoża. Innowacyjność polega na zastosowaniu nowatorskiej mieszanki stworzonej z myślą o zdrowiu koni i wygodzie jeźdźców. Mieszanka składa się z certyfikowanych piasków kwarcowych i ilastych oraz z prekursorskich komponentów tj. włókna juty, kokosa, poliestru i elany.

polub nas PROW 2014-2020