Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Uruchomienie usług cukierniczych przez zakup niezbędnego wyposażeniaBeneficjent:

Romuald Hanulok
Babienica 42-287 Lubsza ul. Główna 21

Dofinansowanie:

100 000 zł

Okres realizacji:

18.09.2017 – 16.07.2018

Cel operacji:

Podjęcie działalności gospodarczej, polegające na wprowadzeniu nowych usług cukierniczych na rynek oraz podjęcie współpracy z partnerami biznesowymi.

Opis operacji:

W ramach operacji wnioskodawca postanowił wyposażyć się w podstawowy sprzęt do wypieków wyrobów cukierniczych. Mieszarka spiralna z dzierżą o pojemności 60l do ciast. Elektryczny piec półkowy wraz z szafką garowniczą o mocy 3x6,8kW na cześć blach. Ubijaczka planetarna – mikser o pojemności 60l.

polub nas PROW 2014-2020